BURANG COUNTY

USD 2500
Kailash Mansarovar Yatra by road

Kailash Mansarovar Yatra by road

 • Tibet
 • 12 Night / 13 Days
USD 1500
Kathmandu-Kailash Tour via Lhasa

Kathmandu-Kailash Tour via Lhasa

 • Tibet
 • 13 Night / 14 Days
USD 1500
Kailash Mansarover by Flight

Kailash Mansarover by Flight

 • Tibet
 • 14 Night / 15 Days
USD 1500
Kailash Yatra

Kailash Yatra

 • Tibet
 • 10 Night / 11 Days
USD 1500
Kailash Heli Tour

Kailash Heli Tour

 • Tibet
 • 10 Night / 11 Days
USD 1500
Kailash Inner Kora via Kerung

Kailash Inner Kora via Kerung

 • Tibet
 • 16 Night / 17 Days
USD 1500
Kailash Yatra via Lucknow

Kailash Yatra via Lucknow

 • Tibet
 • 8 Night / 9 Days
USD 1500
Kailash Helicopter Tour

Kailash Helicopter Tour

 • Tibet
 • 3 Night / 4 Days